Data ¶mierci Tomasza K±kolewskiego
Piotr Kakol19-10-2011 23:22
Znalazłem datę ¶mierci Tomasza K±kolewskiego z Przytarni
Thomas Konkolewski (+1856) Parafia Wiele, Kreis Konitz (Westpreussen) (Bd.W 1713 s.11) żył 74 lata z tego wynika, że Tomasz urodził się w 1782 roku.