Kaszubów jest 228 tys.
Piotr Kakol22-03-2012 23:14
22.03.2012r Głowny Urząd Statystyczy opublikował wyniki Spisu Powszechnego z 2011 dotyczące przynależności narodowo-etnicznej, Opracowanie przygotowane
na Kongres Demograficzny w dniach 22-23 marca 2012 r.

Przynależność narodowo-etniczna
W spisie ludności w 2011 r. po raz pierwszy w historii polskich spisów powszechnych umożliwiono mieszkańcom Polski wyrażanie złożonych tożsamości narodowo-etnicznych, poprzez zadanie osobom spisywanym dwóch pytań o przynależność narodowo-etniczną.
Z możliwości wyrażenia podwójnych tożsamości etnicznych skorzystało 871 tys. osób. Na podstawie wstępnych wyników uzyskanych z badania spisowego można stwierdzić, że wśród mieszkańców Polski dominuje ludność o jednorodnej polskiej tożsamości narodowej obejmująca 35 251 tys. co stanowi 91,6%.
Około 834 tys. (2,17%) osób posiada zarówno polską jak i inną niż polska tożsamość narodowo-etniczną. Deklarujący wyłącznie niepolską przynależność narodową lub etniczną stanowią grupę liczącą 554 tys.(1,44%) osób, z czego 38 tys. – to identyfikujący się z dwiema niepolskimi narodowościami.

Dane ostatniego spisu wskazują na wzrost poczucia odrębności etnicznej społeczności regionalnych w Polsce, choć w większości przypadków wiąże się to z jednoczesnym odczuwaniem polskiej tożsamości narodowej. Do najliczniejszych innych niż polskie identyfikacji narodowo-etnicznych należy bowiem zaliczyć deklaracje śląskie i kaszubskie. W sumie odnotowano – jako odpowiedź na pierwsze lub drugie pytanie etniczne – 809 tys. deklaracji śląskich, przy czym mniej niż połowę z tego (362 tys.), wyrażono jako identyfikację pojedynczą, częściej natomiast wskazywano identyfikację śląską łącznie z polską – 415 tys. Wśród 228 tys. ogółu osób deklarujących przynależność kaszubską, 212 tys. stanowiły takie, które zadeklarowały przynależność polsko-kaszubską, zaś 16 tys. – wyłącznie przynależność kaszubską.

Przypominam, iż wg spisu z 2002 roku dekarowało narodowość kaszubską około 70 tysięcy. Należy również pamiętać o Kaszubach w Kanadzie 10 tys. wg

Statistics Canada z 2006r.

Link do pobrania wyników